• قم.میدان ولیعصر.بلوار کبیری(قاعم).نبش کبیری۸.مبلمان سعید
  • saeid.mobleman@gmail.com
مدل دیاموند

مدل دیاموند


از 0 امتیاز دهنده


ای همه هستی زتوپیداشده خاک ضعیف ازتوتواناشده مدل دیاموند کار شرکتی✨ تعداد:2+3+2عدد مبل✨ سطح مبل متشکل از فوم سرد✨ بدنه تمام چوب از جنس راش و روس✨ ☎0253722

ای همه هستی زتوپیداشده خاک ضعیف ازتوتواناشده مدل دیاموند کار شرکتی✨ تعداد:2+3+2عدد مبل✨ سطح مبل متشکل از فوم سرد✨ بدنه تمام چوب از جنس راش و روس✨ ☎02537228848

نظر خود رابنویسید

امتیاز:

محصولات مشابه